Форумын хөтөлбөр

НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

13.30-14.00 Зочдын бүртгэл

14.00-14.05 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

14.05-14.10 Нээлтийн үг – Д.Батбаатар /Үүсгэн байгуулагч, зөвлөх, ОШМИ Групп/

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГО, ТҮҮНИЙ ҮР АШИГ

14:10-14:30  ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ 1: Компанийн нийгмийн хариуцлага, хэрэгжүүлэх арга замууд, олон улсын стандартууд – Д.Оюунтөгс /Гүйцэтгэх захирал, ОШМИ  Групп/

14:30-14:40 Илтгэл 1: Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бизнесийн байгууллагуудын оролцоог хангах нь – М.Оюунтуяа /Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер, Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв/

14:40-14:50 Илтгэл 2: Дэлхийн зөн Олон Улсын Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын төслүүдийн кейс – Д.Гэрэлмаа /Хамтын ажиллагааны зохицуулагч, Дэлхийн Зөн Олон Улсын Байгууллага/

14:50-15:10 Илтгэл 3: Татварын хуулийн хэрэглээ, нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлснээр татварын хөнгөлөлт эдлэх боломж – Х.Тунгалагмаа /Үүсгэн байгуулагч, Монгол Такс ТМЗ, З.Оюунчимэг, Үндэсний үйлчилгээний газрын захирал, Монгол Такс ТМЗ/

15:10-15:25  Илтгэл 4: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах талаар төрөөс баримталж буй бодлого, салбарын нөхцөл байдал – Г.Эрдэнэтөгс /Хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, тусгай хяналтын газар, Хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн дарга, МХЕГ/

15:25-15:35 Илтгэл 5: Уул уурхай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал – Н.Амартуул /Уул уурхайн бодлогын газрын мэргэжилтэн, МУ-ын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн яам/

15:35-15:50  Илтгэл 6: “Байгаль орчны талаар төрөөс баримталж буй бодлого” – С.Эрдэнэцэцэг /Ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам/

15:50-16:20  Хэлэлцүүлгийн сэдэв: “Нийгмийн хариуцлагын бодлого, түүний үр ашиг  сайжруулах боломжууд”

16:20-16:50 Цайны завсарлага.

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН САНААЧЛАГУУД

16:50-17:10  ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ 2: Нийгмийн хариуцлага компанийн тогтвортой, үр ашигтай байдалд нөлөөлөх нь  – Ш.Байгальмаа, Орон нутгийн харилцаа эрхэлсэн Ерөнхий менежер, Оюу Толгой ХХК

17:10-17:20  Илтгэл 6: “Оюу Толгой” ХХК-ийн худалдан авалтын чиглэл – Монголд үйлдвэрлэв стратеги – Ц.Нармандах, Стратегийн гэрээний шинжээч

17:20-17:30  Илтгэл 7: Терра Экспресс ХХК: Аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлт бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих нь – Ц.Саруул Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, “Терра Экспресс” ХХК

17:30-17:50 Илтгэл 8: Ханган нийлүүлэлтйн сүлжээний бизнес дэх нийгмийн хариуцлагын олон улсын санаачлагууд – Г.Цогтбаатар Гүйцэтгэх захирал, “Алтан жолоо Трейд” ХХК /”Сансар сүлжээ” дэлгүүр/

17:50-18:10  Илтгэл 9: Компанийн нийгмийн хариуцлагын төсөл хөтөлбөрүүд  – С.Дорждэрэм /Мобиком Корпорацийн Олон нийт, Хамтын ажиллагааны газрын захирал/

18:10-18:20  Илтгэл 10: Хаан банкинд мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт нэвтрүүлсэн туршлага, үр дүн – Б.Намуун Мэдээллийн аюулгүй байдлын газрын ахлах мэргэжилтэн, Хаан Банк

18:20-18:30  Илтгэл 11: Хас Банкны тогтвортой санхүүжилтийн бодлого, Хүлэмжийн хийг бууруулах зээлийн хөтөлбөрийн танилцуулга – Б.Батсанаа /Эко банкны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, Хас Банк/

18:30-19:00 Хэлэлцүүлгийн сэдэв: “Бизнесүүдийн нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах боломжууд”

19:00-19:20 Дүгнэлт хаалтын үг. Д.Батбаатар “Үүсгэн байгуулагч, Зөвлөх, ОШМИ групп”

19:20-19:30 Дурсгалын зураг

19:30-с хойш Чөлөөт ярилцлага

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.